Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Heyrovského náměstí 1888/2, Praha-Břevnov

Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Heyrovského náměstí 1888/2, Praha-Břevnov

Společná laboratoř chemie pevných látek ÚMCH AV ČR a Univerzity Pardubice

Studentská 84, Pardubice-Polabiny