Fakulta chemicko-technologická

Web
Pardubice - Polabiny, Studentská 573

Ústav aplikované fyziky a matematiky Fakulty chemicko-technologické

Web
Pardubice - Polabiny, Studentská 84

Ústav organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické

Web
Pardubice - Polabiny, Studentská 573

Výzkumné centrum při Fakultě chemicko-technologické

Web
Pardubice, náměstí Čs. legií 565

Společná laboratoř chemie pevných látek UMCh AV ČR a UPa

Web
Pardubice - Polabiny, Studentská 84

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek při Fakultě chemicko-technologické

Web
Pardubice - Polabiny, Studentská 573

Katedra obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické

Web
Pardubice - Polabiny, Studentská 573

Ústav environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické

Web
Pardubice - Polabiny, Studentská 573

Katedra fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické

Web
Pardubice - Polabiny, Studentská 573

Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulty chemicko-technologické

Web
Pardubice - Polabiny, Stavařov 97

Ústav energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické pobočka Pardubice-Doubravice

Web
Pardubice - Doubravice, Doubravice 41

Katedra polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické

Web
Pardubice - Polabiny, Studentská 95

Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické

Web
Pardubice - Polabiny, Studentská 573

Katedra biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické

Web
Pardubice - Polabiny, Studentská 573

Katedra anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické pobočka Pardubice-Doubravice

Web
Pardubice - Doubravice, Doubravice 41 ice-Doubravice 41