Fakulta filozofická

Studentská 84, Pardubice-Polabiny

Fakulta ekonomicko-správní

Studentská 84, Pardubice-Polabiny

Dopravní fakulta Jana Pernera

Studentská 95, Pardubice-Polabiny

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studentská 95, Pardubice-Polabiny

Fakulta chemicko-technologická

Studentská 573, Pardubice-Polabiny

Fakulta zdravotnických studií

Průmyslová 395, Pardubice-Pardubičky

Univerzita Pardubice

Studentská 95, Pardubice-Polabiny