Otto Pollák

Výuka malby, kresby a grafiky. Půlroční výukový kurz. Příprava studentů na přijímací talentové zkoušky. Určen i pro vážné zájemce o výtvarné umění. Odborná výuka je vedena akademickým malířem panem Františkem Zálabským.

Podrobné informace zašleme na vyžádání.

Široká 161 (adresa není místem konání Kurzu), Pardubice-Zelené Předměstí