Český statistický úřad

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

V Ráji 872, Pardubice-Zelené Předměstí