LEV – Vratislav Ryšánek (Sídlo)

Zemní práce:
  • kompletní zemní práce v oblasti výstavby inženýrských prací (na klíč),
  • přípravu terénu pro zakládání staveb,
  • strojní pěchování,
  • skrývku ornice,
  • svahování a úpravy terénu po investičních akcích,
  • demolice, úklidy a dovoz ...